tuinderij; bevelander; tuinderij bevelander; verse kruiden; vertical farming; teelt op water; bieslook; chinese kool; teler;

Project:
Teelt van Chinese kool en fijne kruiden op water naar de praktijk


Tuinderij Bevelander is een groeiend bedrijf uit Achthuizen (Goeree Overflakkee) dat zich specialiseert in het telen van Chinese kool en fijne kruiden op zo’n 100 hectare landbouwgrond. Chinese kool en fijne kruiden worden in hun groei sterk belemmerd door onkruiden, insecten en (bodem)schimmels. Hierdoor is het nodig om chemische gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Daarnaast zijn kunstmeststoffen noodzakelijk voor een kwalitatief goed product. De marktsituatie dwingt tuinbouwbedrijven tot een grootschalige productie (verlagen kostprijs) en dit betekent een intensief grondgebruik, ook in de regio Achthuizen. Als gevolg daarvan

verschralen teeltgronden en is de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst hoog. De zienswijze van Tuinderij Bevelander is dat de mogelijkheden om met de huidige methodiek van telen de productie verder te verduurzamen beperkt zijn. De traditionele teeltwijze heeft wat dat betreft haar grenzen bereikt.

 

Voor telers van bladgewassen en kruiden, waaronder Tuinderij Bevelander, vormen hogere

markteisen ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van de productie een grote uitdaging. Supermarkten, groentesnijderijen, service providers en andere afzetorganisaties zijn al meer op zoek naar leveranciers welke aan hogere leveringsvoorwaarden kunnen voldoen op gebied van duurzaamheid (people, planet en profit). De eisen die afnemers aan het product respectievelijk de productiewijze stellen worden steeds meer aangescherpt.

Deze aanvraag betreft het project ‘Teelt van Chinese kool en fijne kruiden op water naar de praktijk’. De startdatum van het project is 1 februari 2017 en de einddatum 31 december 2019. Tuinderij Bevelander wil als eerste teler in Nederland investeren in het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van een teeltsysteem waarin fijne kruiden en Chinese kool op water worden  geteeld. Het teeltsysteem bestaat uit 1 hectare met negen bassins met vijverfolie gevuld met een 30 centimeter diepe voedingsoplossing. Op de voedingsoplossing worden drijvers gelegd waarin de jonge planten worden geplaatst die vervolgens een wortelstelsel in de

voedingsoplossing ontwikkelen met hun wortels in het water hangen. Uit onderzoek binnen het veelomvattende project Teelt de Grond uit van Proeftuin Zwaagdijk en Wageningen UR/PPO is gebleken dat veel kruiden en koolsoorten goed gedijen op watercultuur. Desalniettemin betreft het een investering in een nieuwe teelttechniek waarmee op praktijkschaal nog weinig ervaring is opgedaan. Het betreft een teeltsysteem met hoge innovatiegraad. Doelstelling van het project is om in de teelt van Chinese kool en fijne kruiden een flink sprong

in duurzaamheid te maken zodat aan toekomstige marktwensen en regelgeving voldaan kan worden. De voordelen van telen op water dragen bij aan de doelen uit het openstellingsbesluit en selectiecriteria van deze regeling.

Het betreft de voordelen:

• Residuvrij telen

• Emissie arm geteeld

• Betere sturing en monitoring teelt

• Efficiënter omgaan met water en voedingsstoffen

• Minder ruimte nodig, geen vruchtwisseling teeltgronden

• Verhoging oogstpercentage, geen paden of akkerranden

• Verregaande mogelijkheid tot automatisering

• Minder ziekte- en plaagproblemen (bv. slakken en onkruid)

• Meer oogst- en leveringszekerheid

• Schoon product

• Nieuwe marktconcepten mogelijk

• Verbetering arbeidsomstandigheden

 

Deze aspecten resulteren in de mogelijkheid tot een meerwaarde strategie en indirect nieuwe marktconcepten en verdienmodellen in plaats van een kostenreductiestrategie. Daarnaast kunnen productierisico’s als weer en ziekten en plagen veel beter beheert worden waarmee de positie van de primaire tuinder in de handelsketen sterker zal worden. Het belangrijkste voordeel is dat geen emissie plaatsvindt van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen naar de bodem en oppervlaktewater.

 

Wij willen benadrukken dat het project kan worden gezien als een proeftuin voor teelt op water in de Provincie Zuid-Holland. De investering kan een voorbeeld zijn voor andere telers. Daarmee krijgt de gewenste veranderaanpak van Provincie Zuid-Holland gestalte. Niet voor niets in de ondertitel van deze aanvraag ‘Provincie Zuid-Holland als voorbeeld voor duurzaam, sterk en toekomstbestendig telen van groenten’. Het project is ambitieus en kan worden gezien als een flinke sprong in duurzaamheid die in korte tijd gemaakt gaat worden.

In samenwerking met:

 

   Copyright© 2018 Tuinderij Bevelander VOF

Tuinderij Bevelander VOF - Blokseweg 2 - 3256 LB - Achthuizen - 0187 74 10 11 - info@tuinderijbevelander.nl